Privacyverklaring

Fysiotherapie Leef houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Dit om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  • Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.
  • Gegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers.
  • Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.
  • Alle medewerkers en ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.