Informatie

Tarieven

2022

Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00
Zitting manuele therapie € 43,00
Intake en onderzoek € 45,00
Toeslag aan huis € 12,00
Toeslag instelling € 6,00
Eenvoudige, korte rapporten € 30,00
Uitgebreide rapporten € 60,00

De meeste behandelingen worden vergoed via uw zorgverzekering. Als de behandelingen niet vergoed worden of u heeft geen aanvullende verzekering, dan zullen deze bij u in rekening gebracht worden. Daarvoor gelden bovenstaande tarieven.Vergoedingen

Fysiotherapie zit niet standaard in de basisverzekering. Alleen de zogenoemde ‘chronische’ indicaties die voorkomen op de chronische lijst. Als u geen chronische indicatie heeft worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. We kunnen samen bekijken voor hoeveel behandelingen u zich heeft verzekerd. Het eigen risico wordt hierbij niet belast.

Mocht u een chronische indicatie hebben dan worden de eerste 20 behandelingen niet vergoed uit het basispakket. Hier dient u zelf voor te zorgen middels een aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit het basispakket. Hierbij geldt wel het eigen risico.


Klachtenregeling

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met uw fysiotherapeut. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Mocht u er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.


PrivacyverklaringFysiotherapie Leef houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Dit om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  • – Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.
  • – Gegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers.
  • – Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.
  • – Alle medewerkers en ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht.
  • – U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • – Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.